z a h ř á t í     n e j e n    p r o     d u š i     . . .

Možná že láska spočívá v tom,
že tě jemně dovedu zpátky k tobě samé.

Ne k tomu, kým tě chci mít,
ale k tomu, kým opravdu jsi.

Antoine de Saint-Exupéry